Politica de confidentialitate

Website https://akeso-medcenter.ro

AKESO

 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este  să explice vizitatorilor și utilizatorilor website-ului https://akeso-medcenter.ro ce date culegem prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații întrucât sunt importante:

 

AKESO. cu sediul Str. Londra, nr. 33, Bucuresti 011762, proprietar si administrator al website-lui https://carsng.ro  și în calitate de „operator” în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și altor reglementări legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,  se angajează să protejeze şi să  respecte confidențialitatea și dreptul la viață privată al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecția corectă a prelucrării datelor cu caracter personal pentru vizitatori şi utilizatori.

Vizitatori – persoane care accesează pagina https://akeso-medcenter.ro  în mod anonim;

Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact din website, trimit emailuri pe adrese din domeniul @carsng.ro

Deși este posibilă accesarea  website-ului https://akeso-medcenter.ro  fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor si IP-ului (vezi Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), în cazul în care completați online informații cu caracter personal, asociația noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimțământului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul site-ului https://akeso-medcenter.ro  este considerată ca reprezentând consimțământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de AKESO. în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă.

În cazul in care are totuși loc o asemenea situație, având consecință procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce ne este adus la cunoștință acest lucru. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

Pentru informații legate de protecția datelor personale ne puteți contactata folosind formularul de contact al paginii.

 

Ce informații colectăm direct de la dvs.?

Datele personale pe care le solicităm sau culegem prin completarea formularului de contact din website-ul  https://akeso-medcenter/contact

numele şi prenumele;

adresa e-mail;

adresa IP;

Data și ora accesului.

Adresa IP: Adresa dvs. IP este un număr care este alocat automat computerului dvs. de către furnizorul de servicii de Internet. O adresă IP este identificată și înregistrată automat în fișierele noastre de jurnal de server ori de câte ori un utilizator accesează  website-ul https://carsng.ro  împreună cu ora vizitei, tipul de dispozitiv de pe care v-ați conectat, sistemul de operare folosit și paginile vizitate. Colectarea adreselor IP este o practică standard și se efectuează automat de multe servicii online. Utilizăm adresele IP în scopuri precum calcularea nivelurilor de utilizare a website-ului,  prevenirea și combaterea fraudelor informatice, diagnosticarea problemelor serverului și administrarea website-ului. De asemenea, putem obține locația dvs. aproximativă pe baza adresei IP.

În cazul în care NU SUNTEȚI de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completați formularele de  pe site, ne puteți transmite mesajul dvs. prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

Dacă datele dumneavoastră personale sunt completate de o terță persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

Pentru ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;

pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special până la preluarea membrilor/potențialilor membri de către departamentul relații cu publicul și parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;

în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de vizitatori sau utilizatori;

pentru interesul legitim al AKESO de ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne,  prevenirea și combaterea fraudelor informatice, pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

În cazul vizitatorilor site-ului https://akeso-medcenter.ro  AKESO nu cunoaște date despre aceștia, cu excepția adresei IP si a cookie-urilor (vezi Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secțiunile din site care sunt vizitate în scop statistic. AKESO urmărește interesul legitim al comunicării ușoare cu membrii săi,  înscrierea  de noi membri  şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfășurarea activității curente.

Datele personale înscrise de dvs. pe acest website sunt văzute de către următoarele categorii de persoane:

personalul autorizat al AKESO.;

programatori si dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanța, modificarea aplicației, update-uri, acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței site-ului web.

specialiști în securitate care se ocupa cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuata doar la cerere si pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice, realizată de furnizorul selectat in acest sens.

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entități din afara AKESO în cazul în care considerăm, cu bună-credință, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informațiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

 • respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorități îndreptățite;
 • prevenirea sau combaterea fraudelor informatice, a problemelor de securitate informațională sau de ordin tehnic;
 • protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietății sau siguranței A.R. S.N.G., a utilizatorilor noștri, așa cum se stipulează sau se permite prin lege.

AKESO. NU va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate de către alți terți, în afara celor menționați. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parțial (ex: e-mail – se utilizează numai numele si prenumele, formula de adresare domn/doamna si adresa e-mail).

Unde sunt stocate datele dvs. cu caracter personal?

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. în medii sigure. Informațiile cu caracter personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice. Datele personale pe care ni le-aţi furnizat prin formularele de contact sau prin transmiterea unui e-mail sunt stocate la nivel fizic pe adresele de e-mail ale  AKESO iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE,  sub administrarea furnizorului de servicii găzduire website şi cu acces permis doar personalului autorizat al AKESO și persoanelor care asigură mentenanța site-ului web, care îndeplinește standardele de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT, sau  în sediile şi sistemele IT ale AKESO

Cât timp vă păstrează AKESO datele cu caracter personal ?

AKESO nu va păstra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare astfel:

 • în cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relației dintre ofertant şi potențialul membru/împrumutat dar nu mai mult de 60 de zile;
 • în cazul în care se solicită informații pe perioada necesară formulării și furnizării acestora dar nu mai mult de 60 de zile;
 • În cazul persoanelor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale fiscale și pentru arhivare și la protecția intereselor asociației;
 • În cazul emailurilor transmise către adrese din domeniul @akeso-medcenter.ro mesajele și atasamentele se păstrează pentru o perioadă de 6 luni;
 • În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor și adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica de cookies.

Utilizatorii și vizitatorii site-ului carsng.ro au următoarelor drepturi în relația cu AKESO:

Dreptul de acces la datele personale – înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat.

Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizați că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: Str. Londra, nr. 33, Bucuresti 011762

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveți dreptul să solicitați orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizați date despre dumneavoastră care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acțiunea dvs directă.

Puteți solicita separat să cunoașteți dacă sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum si anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veți putea primi si o copie a formularului completat.

Orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună. De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privința termenului de rectificare, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanță.

Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obține din partea AKESO ștergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligația de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
 • atunci când vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligație legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părintești îşi retrag consimțământul acordat.

Situațiile în care NU avem obligația de a da curs cererii dumneavoastră de a șterge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligații legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătății publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situații:

 • Rectificare datelor incorecte sau inexacte, puteți solicita să se restricționeze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • dacă descoperiți că prelucrarea este ilegală, dar totuși nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • dacă asociația noastră nu mai are nevoie de datele personale sau a s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriții să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanță;
 • dacă sunteți împotriva prelucrării, în continuare, puteți solicita restricționarea accesului la datele dvs personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs. de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situația ridicării restricției la prelucrare, vă vom informa în timp util.

Dreptul de a vă retrage consimțământul- pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveți posibilitatea în orice moment să folosind formularul de contact  prin care să ne anunțați că nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale. Mesajul trebuie sa includă informații despre datele cu caracter personal pentru care doriți sa va retrageți consimțământul, scopul in care acestea au fost furnizate si canalele de comunicare pentru care optați a vă retrage consimțământul.

Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveți de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveți posibilitatea să ne solicitați ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), așa cum ne veți indica.

Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situațiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepție de la această regulă face situația în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziție, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, al dumneavoastră sau al altui utilizator.

Toate drepturile menționate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul AKESO dinStr. Londra, nr. 33, Bucuresti 011762 însoțite de o copie lizibilă a actului de identitate semnată, cu excepția dreptului de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiției (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa înaintată autorității competente.

Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia.

În toate situațiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informații suplimentare pentru confirmarea identității.

Utilizarea website-ului https://akeso-medcenter.ro

În mod implicit, site-ul https://akeso-medcenter.ro utilizează diferite tipuri de cookie-uri funcționale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în utilizarea acestui site. Pentru mai multe informații despre politica noastră de cookie sau despre cookie-urile utilizate și modalitățile de activare/dezactivare, va rugam sa consultați politica de cookie-uri disponibila pe site-ul nostru.

E-mail

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar in scopul desfășurării corespondenței cu dumneavoastră. Daca echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastră altui serviciu intern sau externalizat. Puteți fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul ca cererea dumneavoastră va fi preluata de acel serviciu. Daca aveți întrebări in legătura cu prelucrarea corespondentei dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include in mesajul pe care ni-l adresați.

Fiecare canal social-media are propria politica privind modul în care procesează datele dumneavoastră personale când accesați site-urile lor.

Serviciul de analiză web GOOGLE ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiza web „Google Analytics“ al societății Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul său, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul in care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat in spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar in cazuri excepționale, adresa IP întreaga va fi transmisa către un server Google în SUA și scurtată acolo. Google va folosi aceasta informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browser dumneavoastră nu va fi asociata cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browser ului dumneavoastră, însă in aceasta situație s-ar putea sa nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  .

Excluderi

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afișate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii bale sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidențialitate nu include practicile referitoare la informații care aparțin altor companii şi organizații care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afișa şi a oferi anunțuri relevante.

Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului https://carsng.ro  constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate.

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică este valabilă de  la 25 mai 2018. Politica noastră de confidențialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastră în baza acestei Politici de confidențialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidențialitate vor fi postate pe pagina web https://akeso-medcenter/cookie-policy/   şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidențialitate.

Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate va rugăm sa ne contactați folosind formularul de contact de la adresa: https://akeso-medcenter.ro/contact